Den 27 september 2018 mottog Ei förslag från Svenska kraftnät. Förslaget gäller generellt tillämpliga krav på nätanslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler enligt artikel 5.4.

Ei har därefter haft samråd om föreskrifterna under vintern. Därefter har Ei fattat beslut om nya föreskrifter och publicerat dem den 19 mars 2019.

Status

Ärendet är avslutat.

Frågor

Har du frågor om detta ärende är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2018-102197