Ei kommer tillsammans med övriga tillsynsmyndigheter inom EU att analysera de förslag de systemansvariga för överföringssystemen tar fram om metod för att bedöma relevansen för samordnad avbrottsplanering.

Status

Den 14 september 2018 fick Ei in ett förslag på metod för att bedömning av relevanta tillgångar för samordnad avbrottsplanering (RAOCM), enligt artikel 84.1.

Ei har enligt förordningen 6 månader på sig att, tillsammans med övriga tillsynsmyndigheter i EU, analysera och komma överens om förslaget kan godkännas, alternativt att Ei skickar en begäran om att få förslaget ändrat. 

Ei förväntas fatta beslut i ärendet

14 mars 2019

Frågor om ärendet

Har du frågor om detta ärende är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2017- 102926