ACER har beslutat om det förslaget de systemansvariga för överföringssystemen tagit fram om metod för att bedöma relevansen för samordnad avbrottsplanering.

Status

Den 19 juni 2019 informerade ACER att de beslutat om förslaget de systemansvariga för överföringssystemen tagit fram om metod för att bedöma relevansen för samordnad avbrottsplanering (RAOCM), enligt artikel 84.1.

Frågor om ärendet

Har du frågor om detta ärende är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2017- 102926