Status

Ei förväntas fatta beslut i ärendet

Oktober 2020

Frågor om ärendet

Har du frågor om detta ärende är du välkommen att kontakta oss.

Diarienummer

2019-102916