Status

Ei har fattat beslut den 5 september 2018 till metod för en gemensam nätmodell enligt artikel 67 samt artikel 70 (året före-, dagen före- och intradagsnätmodellerna).

Frågor om ärendet

Har du frågor om detta ärende är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2017-102923