Status

Ei har fattat beslut i  januari 2019 om viktiga organisatoriska krav, roller och ansvarsområden när det gäller datautbyte enligt artikel 40.6. På engelska kallas detta KORRR (Key Organizational Requirements, Roles and Responsibilities).

Ei har fattat beslut

17 januari 2019.

Frågor om ärendet

Har du frågor om detta ärende är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2017-102922