Ei kommer tillsammans med tillsynsmyndigheterna i synkronområde Norden att analysera de förslag de systemansvariga för överföringssystemen tar fram om metod för att fastställa minsta tröghet som krävs för att bibehålla driftsäkerheten.

Svenska kraftnät tillsammans med övriga systemansvariga för överföringssystemen inom nordiska synkronområdet har kommit fram att det inte är nödvändigt i närtid att fastställa vilken minsta tröghet som krävs för att bibehålla driftsäkerheten och förhindra överträdelser av stabilitetsgränserna i det nordiska synkronområdet. Slutsatsen är resultatet av undersökningen som alla systemansvariga för överföringssystem inom nordiska synkronområdet har utfört i enlighet med artikel 39.3.a i SO.

Status

Ärendet är avslutat.

Transmissionsnätsoperatörers (inom nordiska synkronområdet) rapport om krav på minsta tröghet i det nordiska kraftsystemet

Frågor om ärendet

Har du frågor om detta ärende är du välkommen att kontakta oss.

Diarienummer

Ärendet saknar diarienummer eftersom det inte blev aktuellt.