Ei har tillsammans med tillsynsmyndigheterna i synkronområde Norden analyserat de förlag som de systemansvariga för överföringssystemen tagit fram om villkor och värden inkluderade i synkronområdets driftavtal när det gäller gränser för hur mycket frekvensåterställningsreserver (FRR) och gränser för hur mycket ersättningsreserver (RR) som får utbytas, och som får delas mellan synkronområden

Status

Ei har fattat beslut i ärendet den 11 juli 2019.

Frågor om ärendet

Har du frågor om detta ärende är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2018-102168