Ei kommer tillsammans med övriga tillsynsmyndigheter inom EU att analysera förlaget de systemansvariga för överföringssystemen tar fram om villkor och värden inkluderade i synkronområdets driftavtal när det gäller gränser för hur mycket frekvensåterställningsreserver (FRR) och gränser för hur mycket ersättningsreserver (RR) som får utbytas, och som får delas mellan synkronområden

Status

Den 14 september 2018 fick Ei in ett förslag på gränser för hur mycket frekvensåterställningsreserver (FRR) som får utbytas mellan synkronområden och gränser för hur mycket frekvensåterställningsreserver som får delas mellan synkronområden samt gränser för hur mycket ersättningsreserver (RR) som får utbytas mellan synkronområden och som får delas mellan synkronområden, enligt artiklarna 176.1, 177.1, 178.1 samt 179.1. Ei har enligt förordningen 6 månader på sig att, tillsammans med övriga tillsynsmyndigheter i EU, analysera och komma överens om förslaget kan godkännas, alternativt att Ei skickar en begäran om att få förslaget ändrat. Nedanstående dokument är på engelska, den svenska versionen publiceras senare.

Den 14 mars 2019 skickade Ei en begäran om att få förslaget ändrat och den 14 maj 2019 fick Ei in ett reviderat förslag. Ei har enligt förordningen 2 månader på sig att, tillsammans med övriga tillsynsmyndigheter i Norden, analysera och komma överens om det reviderade förslaget kan godkännas, alternativt att Ei skickar en begäran om att få det reviderade förslaget ändrat.

Ei förväntas fatta beslut i ärendet

14 juli 2019

Frågor om ärendet

Har du frågor om detta ärende är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2018-102168