Ei kommer tillsammans med tillsynsmyndigheterna i synkronområde Norden att analysera de förlag de systemansvariga för överföringssystemen tar fram om villkor och värden inkluderade i synkronområdets driftavtal när det gäller dimensioneringsregler för frekvensåterställningsreserver

Status

Den 14 september 2018 fick Ei in ett förslag på dimensioneringsregler frekvensåterställningsreserver (FRR), enligt artikel 157.1. Ei har enligt förordningen 6 månader på sig att, tillsammans med övriga tillsynsmyndigheter i Norden, analysera och komma överens om förslaget kan godkännas, alternativt att Ei skickar en begäran om att få förslaget ändrat. Dokument med information på svenska publiceras senare.

Ei förväntas fatta beslut i ärendet

14 maj 2019

Frågor om ärendet

Har du frågor om detta ärende är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2018-102170