Status

Ei har fattat beslut den 14 mars 2019 till antaganden och metod för en kostnads-nyttoanalys.

Frågor om ärendet

Har du frågor om detta ärende är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2017-102929