Ei analyserar tillsammans med tillsynsmyndigheterna i synkronområde Norden och kontinentala Europa förslaget de systemansvariga för överföringssystemen har tagit fram om resultaten från kostnadsnyttoanalys. I förslaget där föreslås en tidsperiod för enheter eller grupper som tillhandahåller frekvenshållningsreserver (FCR) när det gäller att kvarstå som tillgängliga under skärpt drifttillstånd.

Status

Ei förväntas fatta beslut i ärendet

December 2020

Frågor om ärendet

Har du frågor om detta ärende är du välkommen att kontakta oss

Ärendenummer

2020-102704