Ei kommer tillsammans med tillsynsmyndigheterna i synkronområde Norden att analysera de förlag de systemansvariga för överföringssystemen tar fram om villkor och värden inkluderade i synkronområdets driftavtal när det gäller minsta aktiveringsperiod som ska säkerställas av leverantörer av frekvenshållningsreserver (FCR).

Status

De systemansvariga arbetar med att ta fram metoder, villkor och värden.

Ei förväntas fatta beslut i ärendet

Under 2019

Frågor om ärendet

Har du frågor om detta ärende är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2018-102166