Status

Den 5 juni 2019 mottog Ei förslag från Svenska kraftnät. Förslaget gäller ytterligare krav för grupper som tillhandahåller frekvenshållningsreserver i enlighet med artikel 154.3. Ei kommer att analysera förslaget och därefter att fatta beslut i december 2019.

Dokument för samrådet kommer att publiceras senare.

Ei förväntas meddela föreskrifter om datautbyte

December 2019

Frågor om ärendet

Har du frågor om detta ärende är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2019–101698