Status

Den 5 juni 2019 mottog Ei förslag från Svenska kraftnät. Förslaget gäller ytterligare krav för grupper som tillhandahåller frekvenshållningsreserver i enlighet med artikel 154.3. Ei begärde en ändring av förslaget den 15 november 2019. Svenska kraftnät återkallade förslaget den 9 december 2019. Intressenter har haft möjlighet att lämna synpunkter på Svenska kraftnäts förslag. Här kan du läsa mer om samrådet.

Ärendet avslutat.

Frågor om ärendet

Har du frågor om detta ärende är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2019–101698