Ei kommer tillsammans med tillsynsmyndigheterna i synkronområde Norden att analysera de förlag de systemansvariga för överföringssystemen tar fram om villkor och värden inkluderade i synkronområdets driftavtal när det gäller dimensioneringsregler för frekvenshållningsreserver (FCR).

Status

Ei har fattat beslut i ärendet den 7 mars 2019.

Frågor om beslutet

Har du frågor om beslutet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2018-102164