Ei har tillsammans med tillsynsmyndigheterna i synkronområde Norden analyserat de förlag som de systemansvariga för överföringssystemen tagit fram om villkor och värden inkluderade i synkronområdets driftavtal när det samordningsåtgärder för att minska inställningsfel vid frekvensåterställning (FRCE) och åtgärder för att minska FRCE genom att kräva förändringar i produktionen eller förbrukningen av aktiv effekt i kraftproduktionsmoduler och förbrukningsenheter

Status

Ei har fattat beslut i ärendet den 11 juli 2019.

Frågor om ärendet

Har du frågor om detta ärende är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2018-102169