Ei kommer tillsammans med tillsynsmyndigheterna i synkronområde Norden att analysera de förlag de systemansvariga för överföringssystemen tar fram om villkor och värden inkluderade i synkronområdets driftavtal när det gäller definierande parametrar och målparameter för frekvenskvalitet.

Status

Ei har fattat beslut i ärendet den 7 mars 2019. 

Frågor

Har du frågor om beslutet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2018-102163