Status

Ärendet avslutat.

Den 29 maj 2019 mottog Ei förslag från Svenska kraftnät. Förslaget gäller omfattningen av datautbyte med systemansvariga för distributionssystem och betydande nätanvändare i enlighet med artikel 40.5

Ei har därefter haft samråd om föreskrifterna. Därefter har Ei fattat beslut om nya föreskrifter och publicerat föreskriften den 12 december 2019.

Frågor om ärendet

Har du frågor om detta ärende är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2019-102012