Senast den 31 mars 2020 måste alla elnätsföretag rapportera in uppgifter till Energimarknadsinspektionen (Ei) för fastställande av slutliga intäktsramar för perioden 2016–2019. Inrapporteringen sker via Ei:s inrapporteringssystem KENT.

Utifrån de inrapporterade uppgifterna fattar Ei besluten löpande och ska vara klara senast den 31 oktober 2020.

Att tänka på

Nytt för i år är att företagen även ska rapportera in uppgifter om teknisk data. Rapporteringen sker via en särskild Excelfil som skickas in som en bilaga i inrapporteringssystemet KENT.

Det är också viktigt att de uppgifter som elnätsföretagen rapporterar in nu för år 2019, är desamma som de senare lämnar i samband med inrapporteringen av årsrapporter.

Till din hjälp

För att underlätta inrapporteringen bjöd Ei in elnätsföretagen till en utbildning i januari. Det finns även en handbok som kan vara till hjälp vid inrapporteringen (Handbok för rapportering av uppgifter för avstämning av elnätsföretagens intäktsramar 2016–2019).

Vid frågor om inrapporteringen är du välkommen att kontakta Ei via forhandsreglering_el@ei.se

Slutliga intäktsramar 2016–2019 – nu öppnar inrapporteringen

by , https://ei.se, 2020-02-21 14:00:16

Nu är det dags för elnätsföretagen att rapportera in uppgifter inför att Ei ska fastställa slutliga intäktsramar för perioden 2016–2019.

Senast den 31 mars 2020 måste alla elnätsföretag rapportera in uppgifter till Energimarknadsinspektionen (Ei) för fastställande av slutliga intäktsramar för perioden 2016–2019. Inrapporteringen sker via Ei:s inrapporteringssystem KENT.

Utifrån de inrapporterade uppgifterna fattar Ei besluten löpande och ska vara klara senast den 31 oktober 2020.

Att tänka på

Nytt för i år är att företagen även ska rapportera in uppgifter om teknisk data. Rapporteringen sker via en särskild Excelfil som skickas in som en bilaga i inrapporteringssystemet KENT.

Det är också viktigt att de uppgifter som elnätsföretagen rapporterar in nu för år 2019, är desamma som de senare lämnar i samband med inrapporteringen av årsrapporter.

Till din hjälp

För att underlätta inrapporteringen bjöd Ei in elnätsföretagen till en utbildning i januari. Det finns även en handbok som kan vara till hjälp vid inrapporteringen (Handbok för rapportering av uppgifter för avstämning av elnätsföretagens intäktsramar 2016–2019).

Vid frågor om inrapporteringen är du välkommen att kontakta Ei via forhandsreglering_el@ei.se

Copyright 2020 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.