De uppdaterade föreskrifterna träder i kraft den 1 oktober 2020.

Ny föreskrift som berör elnätsföretagens inrapportering

by , https://ei.se, 2020-07-07 13:40:17

Nu är Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2012:4) om redovisning av nätverksamhet uppdaterad. Uppdateringen innebär att Ei från 2021 även samlar in indikatorn utnyttjningsgrad från alla elnätsföretag.

De uppdaterade föreskrifterna träder i kraft den 1 oktober 2020.

Copyright 2021 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.