Ei:s rapporter och angränsande dokument

TitelDatumStatus
Nya regler för elnätsföretagen inför perioden 2020–2023 Ei R2017:07 (pdf 2 MB) Okt 2017 Beslutad

Ei:s PM

TitelDatumStatus
Uppdaterade incitament i regleringen av elnätsföretagens intäktsramar – Överväganden inför kommande översyn av Energimarknadsinspektionens föreskrifter (pdf 836 KB)  Juni 2018 Publicerad 

Konsultrapporter

KonsultTitelDatum
Sweco Rapport Normvärdeslista 2020-2023 (pdf 1 MB) 2019-02-21

Föreskrifter

TitelDatumStatus
EIFS 2019:2 Energimarknadsinspektionens föreskrifter om beräkning av intäktsram för elnätsföretag (pdf 33 KB) 2019-01-25 I kraft
EIFS 2019:1 Energimarknadsinspektionens föreskrifter om insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek för elnätsföretag (pdf 76 KB) 2019-01-25 I kraft
EIFS 2019:4 Energimarknadsinspektionens föreskrifter om vad som avses med kvaliteten i nätverksamheten och vad som avser med ett effektivt utnyttjande av elnätet vid fastställande av intäktsram (pdf 195 KB) 2019-03-19 I kraft
EIFS 2015:4 Energimarknadsinspektionens föreskrifter om skyldighet att rapportera elavbrott för bedömning av leveranssäkerheten i elnäten (konsoliderad version) (pdf 466 KB) 2015-05-20
ändrad
2015-12-21
I kraft
EIFS 2012:4 Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om redovisning av nätverksamhet (konsoliderad version) (pdf 451 KB) 2013-01-07
ändrad
2020
I kraft

Förordningar

TitelDatumStatus
Förordning (2018:1520) om intäktsram för elnätsverksamhet (Extern fil) 2018-08-16 I kraft
Förordning (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift 10§7-11-09 I kraft
Elförordning (2013:208) 2013-04-25 I kraft
Förordning (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el 1999-07-08 I kraft
Förordning (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet 1995-10-26 I kraft

Lagar

TitelDatumStatus
Ellagen (1997:857) uppdaterad t.o.m. SFS 2018:1448 Väsentliga delar för förhandsregleringen publicerades 2018-07-06 I kraft

Övriga dokument

TitelDatumStatus
SCB:s Faktorprisindex för byggnader   Publicerade data
          Startsida för denna statistik    
          Byggkostnadsutvecklingen 1910 - 2019    
          Excelfil innehållande statistiska data t.o.m. 2019 (Extern fil)    
Excelmall för rapportering av kapitalbas i KENT Förhandsreglering (xlsx 5 MB) 2019-02-21 Publicerad
Normvärdeslista elnät 2020-2023 (xlsx 127 KB) 2019-02-21 Publicerad
Översättningslista gamla till nya koder (xlsx 94 KB) 2019-01-18 Publicerad
Översättningslista ledningar upp t.o.m. 24 kV (xlsx 38 KB) 2019-01-18 Publicerad
Översättningslista ledningar över 24 kV (xlsx 24 KB) 2019-01-18 Publicerad
Översättningslista trafo upp t.o.m. 24 kV (xlsx 12 KB) 2019-01-18 Publicerad
XML-specifikation för import av kapitalbasdata till IT-systemet KENT (pdf 320 KB) 2019-02-26 Publicerad
XML-schema för import av kapitalbasdata till IT-systemet KENT 2019-02-22 Publicerad
Handbok för inrapportering av uppgifter till grund för beslut om intäktsram 2020–2023 (pdf 3 MB) 2019-02-28 Publicerad
Blankett för första behörighetsansökan för företag till KENT Förhandsreglering (pdf 436 KB) 2019-01-25 Publicerad
Faktorprisindex för elnätsföretag (pdf 125 KB) 2010-12-28 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2010 - Lokalnät (pdf 47 KB) 2010-12-28 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2011 - Lokalnät (pdf 15 KB) 2011-10-03 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2012 - Lokalnät (pdf 16 KB) 2013-01-24 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2013 - Lokalnät (PDF 15 KB) 2014-06-26 Uppdaterad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2014 - Lokalnät (pdf 15 KB) 2014-10-28 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2015 - Lokalnät (pdf 16 KB) 2015-10-06 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2016 - Lokalnät (pdf 16 KB) 2016-10-04 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2017 - Lokalnät (pdf 41 KB) 2017-10-17 Publicerad 
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2018 - Lokalnät (pdf 110 KB) 2018-10-10 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2019 - Lokalnät (pdf 121 KB) 2019-09-24 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2020 - Lokalnät (pdf 110 KB) 2020-10-15 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2010 - Regionnät (pdf 46 KB) 2010-12-28 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2011 - Regionnät (pdf 15 KB) 2011-10-03 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2012 - Regionnät (pdf 16 KB) 2013-01-24 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2013 - Regionnät (PDF 15 KB) 2014-06-26 Uppdaterad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2014 - Regionnät (pdf 15 KB)  2014-10-28 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2015 - Regionnät (pdf 16 KB) 2015-10-06 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2016 - Regionnät (pdf 15 KB) 2016-10-04 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2017 - Regionnät (pdf 41 KB) 2017-10-17 Publicerad 
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2018 - Regionnät (pdf 110 KB) 2018-10-10 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2019- -Regionnät (pdf 120 KB) 2019-09-24 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2020 - Regionnät (pdf 110 KB) 2020-10-15 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2010 - Stamnät (pdf 44 KB) 2010-12-28 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2011 - Stamnät (pdf 13 KB) 2011-10-03 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2012 - Stamnät (pdf 13 KB) 2013-01-24 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2013 - Stamnät (PDF 12 KB) 2014-06-26 Uppdaterad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2014 - Stamnät (pdf 14 KB) 2014-10-28 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2015 - Stamnät (pdf 14 KB) 2015-10-06 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2016 - Stamnät (pdf 14 KB) 2016-10-04 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2017 - Stamnät (pdf 40 KB) 2017-10-17 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2018 - Stamnät (pdf 107 KB) 2018-10-10 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2019 - Stamnät (pdf 118 KB) 2019-09-24 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2020 - Transmissionsnät (pdf 107 KB) 2020-10-15 Publicerad