Ei:s beslut om intäktsram efter avstämning oktober 2020

Ei:s beslut efter omprövning mars 2020

Ei:s beslut efter återförvisning maj 2018

Gemensamma dokument för domstolsprocesserna

Från och med dokumenten på länken ovan företräds Vattenfall Eldistribution AB inte längre av A1 Advokater KB utan istället av Frank Advokatbyrå AB.

Gemensamma dokument för domstolsprocesserna

Elnätsföretagets överklagande juli 2015

Ei:s beslut om intäktsram 2016-2019

Gemensamma bilagor