Ei:s beslut om intäktsram efter avstämning september 2020

Ei:s beslut efter återförvisning mars 2018

Gemensamma dokument för domstolsprocesserna

Från och med dokumenten på länken ovan företräds Västerbergslagens Elnät AB inte längre av A1 Advokater KB utan istället av Frank Advokatbyrå AB.

Gemensamma dokument för domstolsprocesserna

Elnätsföretagets överklagande oktober 2015

Ei:s beslut om intäktsram 2016-2019

Gemensamma bilagor