Ei:s beslut om intäktsram efter avstämning augusti 2020

Ei:s beslut efter omprövning mars 2020

Ei:s yttrande juli 2018

Elnätföretagets överklagande juni 2018

Ei:s tilläggsbeslut juni 2018

Ei:s beslut efter återförvisning april 2018

Gemensamma dokument för domstolsprocesserna

Elnätsföretagets överklagande juli 2015

Ei:s beslut om intäktsram 2016-2019

Gemensamma bilagor