Ei:s beslut om intäktsram efter avstämning juni 2020

Ei:s beslut efter återförvisning mars 2018

Kammarrättens beslut om prövningstillstånd november 2017

Ei:s tilläggsbeslut mars 2017

Ei:s överklagande till kammarrätten december 2016

Förvaltningsrättens dom december 2016

Ei:s yttrande oktober 2016

Elnätsföretagets yttrande oktober 2016

Ei:s yttrande september 2016

Elnätsföretagets yttrande augusti 2016

Elnätsföretagets yttrande juni 2016

Gemensamma dokument för domstolsprocesserna

Elnätsföretagets överklagande september 2015

Ei:s beslut om intäktsram 2016-2019

Gemensamma bilagor