Ei:s beslut om intäktsram efter avstämning augusti 2020

Ei:s beslut april 2020 om fördelning av intäktsram vid överlåtelse

Ei:s beslut efter återförvisning april 2018

Förvaltningsrättens beslut om överklagande tilläggsbeslut november 2017

Elnätsföretagets överklagande av tilläggsbeslut april 2017

Ei:s tilläggsbeslut mars 2017

Gemensamma dokument för domstolsprocesserna

Elnätsföretagets överklagande oktober 2015

Ei:s beslut om intäktsram 2016-2019

Gemensamma bilagor