Kammarrättens beslut om prövningstillstånd november 2017

Ei:s komplettering av överklagande till kammarrätten februari 2017

Ei:s överklagande till kammarrätten december 2016

Förvaltningsrättens dom december 2016

Elnätsföretagens yttrande oktober 2016

Ei:s yttrande september 2016 inklusive bilagor

Förvaltningsrättens beslut om sakkunnig juni 2016

Elnätsföretagens yttrande maj 2016