Ei:s beslut om intäktsram efter avstämning september 2020

Ei:s beslut efter omprövning februari 2020

Kammarrättens dom tilläggsbeslut februari 2019

Ei:s överklagande av dom gällande tilläggsbeslut september 2018

Förvaltningsrättens dom tilläggsbeslut september 2018

Elnätsföretagets yttrande maj 2018

Ei:s beslut efter återförvisning april 2018

Elnätsföretagets kompletterande överklagande till FR mars 2018

Kammarrättens dom mars 2018

Förvaltningsrättens beslut om överklagande tilläggsbeslut november 2017

Elnätsföretagets överklagande av tilläggsbeslut april 2017

Ei:s tilläggsbeslut april 2017

Gemensamma dokument för domstolsprocesserna

Från och med dokumenten på länken ovan företräds Gotlands Elnät AB inte längre av A1 Advokater KB utan istället av Frank Advokatbyrå AB.

Gemensamma dokument för domstolsprocesserna

Elnätsföretagets överklagande oktober 2015

Ei:s beslut om intäktsram 2016-2019

Gemensamma bilagor