Kammarrättens dom tilläggsbeslut februari 2019

Ei:s överklagande av dom gällande tilläggsbeslut september 2018

Elnätsföretagets komplettering av överklagande till FR mars 2018

Kammarrättens dom mars 2018

Kammarrättens beslut om prövningstillstånd november 2017

Ei:s komplettering av överklagande till kammarrätten februari 2017

Ei:s överklagande till kammarrätten december 2016

Förvaltningsrättens dom december 2016

E.ON:s yttrande oktober 2016

Ei:s yttrande september 2016 inklusive bilagor

Förvaltningsrättens beslut om sakkunnig juni 2016

E.ON:s yttrande maj 2016

Ei:s yttrande februari 2016

E.ON:s komplettering av överklagande december 2015