Kammarrättens dom tilläggsbeslut februari 2019

Ei:s överklagande av dom gällande tilläggsbeslut september 2018

Förvaltningsrättens dom tilläggsbeslut september 2018

Elnätsföretagens yttrande maj 2018

Elnätsföretagens komplettering av överklagande till FR mars 2018

Kammarrättens dom mars 2018

Kammarrättens beslut om prövningstillstånd november 2017

Ei:s komplettering av överklagande till kammarrätten februari 2017

Ei:s överklagande till kammarrätten december 2016

Förvaltningsrättens dom december 2016

Elnätsföretagens yttrande oktober 2016

Ei:s yttrande samt bilagor september 2016

Förvaltningsrättens beslut om sakkunnig juni 2016

Elnätsföretagens yttrande maj 2016

Ei:s yttrande februari 2016

Notera att nedanstående gemensamma yttrande inte avser mål 4886-15 (REL00127) och mål 6958-15 (REL00133). I dessa mål finns separata yttranden på sidorna för respektive redovisningsenhet. Bilagorna nedan avser dock även dessa mål.

Elnätsföretagens komplettering av överklagande december 2015