Ei:s beslut om intäktsram efter avstämning september 2020

Ei:s omprövning av tilläggsbeslut november 2018

Ei:s beslut efter följdändring april 2018

Förvaltningsrättens beslut om överklagande tilläggsbeslut november 2017

Elnätsföretagets överklagande av tilläggsbeslut april 2017

Ei:s tilläggsbeslut mars 2017

Ei:s beslut om intäktsram 2016-2019

Gemensamma bilagor