Elnätsföretagets återkallande av överklagande av beslut om intäktsram efter avstämning november 2020

Elnätsföretagets överklagande av beslut efter avstämning oktober 2020

Ei:s beslut om intäktsram efter avstämning oktober 2020

Ei:s beslut april 2020 om fördelning av intäktsram vid överlåtelse

Ei:s beslut efter omprövning mars 2020

Förvaltningsrättens dom tilläggsbeslut september 2018

Elnätsföretagets yttrande maj 2018

Ei:s beslut efter återförvisning mars 2018

Förvaltningsrättens beslut om överklagande tilläggsbeslut november 2017

Elnätsföretagets överklagande av tilläggsbeslut juni 2017

Ei:s tilläggsbeslut juni 2017

Gemensamma dokument för domstolsprocesserna

Elnätsföretagets överklagande juli 2015

Ei:s beslut om intäktsram 2016-2019

Gemensamma bilagor