Elnätsföretagets återkallande av överklagande av beslut om intäktsram efter avstämning november 2020

Elnätsföretagets överklagande av beslut efter avstämning oktober 2020

Ei:s beslut om intäktsram efter avstämning oktober 2020

Ei:s beslut efter omprövning mars 2020

Förvaltningsrättens dom tilläggsbeslut september 2018

Elnätsföretagets yttrande maj 2018

Ei:s beslut efter återförvisning april 2018

Förvaltningsrättens beslut om överklagande tilläggsbeslut november 2017

Elnätsföretagets överklagande av tilläggsbeslut juni 2017

Ei:s tilläggsbeslut maj 2017, tidigare REL00094

Ei:s tilläggsbeslut maj 2017, tidigare REL00601

Gemensamma dokument för domstolsprocesserna

Elnätsföretagets överklagande juli 2015

Ei:s beslut om intäktsram 2016-2019

Gemensamma bilagor