Ei:s omprövning av tilläggsbeslut september 2018

Ei:s beslut efter följdändring april 2018

Ei:s omprövning av beslut om intäktsram 2016-2019

Ei:s tilläggsbeslut juni 2017

Ei:s beslut om intäktsram 2016-2019