Högsta förvaltningsdomstolens beslut om nekat prövningstillstånd juli 2020

Kammarrättens beslut om nekat prövningstillstånd augusti 2019

Förvaltningsrättens dom juni 2018

Elnätsföretagets yttrande maj 2018

Elnätsföretagets yttrande maj 2017

Ei:s yttrande april 2017

Elnätsföretagets komplettering av överklagan februari 2017

Elnätsföretagets överklagande januari 2017

Ei fastställande av slutlig intäktsram december 2016

Ei:s beslut efter återförvisning februari 2016

Ei:s överklagande november 2014

Kammarrättens beslut november 2014

Komplettering mars 2014 av Ei:s yttrande februari 2014

Ei:s yttrande till kammarrätten februari 2014

Ei:s överklagande december 2013

Förvaltningsrättens dom december 2013

Elnätsföretagets yttranden september 2013

Ei:s yttrande september 2013

Elnätsföretagets yttrande juni 2013

Ei:s yttrande juni 2013

Elnätsföretagets yttrande april 2013

Ei:s yttrande avseende överklagad intäktsram oktober 2012

Elnätsföretagets överklagande 2012-2015

Ei:s beslut om intäktsram 2012-2015