Kammarrättens dom mars 2018

Ei:s överklagande av Förvaltningsrättens dom juni 2017

Förvaltningsrättens dom maj 2017

Elnätsföretagets yttrande mars 2017

Ei:s yttrande januari 2017

Elnätsföretagets komplettering av överklagande december 2016

Elnätsföretagets överklagande juli 2016

Ei omprövning av fastställd slutlig intäktsram

Ei fastställande av slutlig intäktsram juni 2016

Ei:s beslut om intäktsram 2012-2015