Ei fastställande av slutlig intäktsram oktober 2016

Ei:s beslut efter återförvisning februari 2016

Ei:s komplettering av överklagande, januari 2015

Ei:s överklagande november 2014

Kammarrättens dom november 2014

Ei:s yttrande till kammarrätten augusti 2014

Elnätsföretagets yttrande till kammarrätten augusti 2014

Ei:s yttrande till kammarrätten juni 2014

Elnätsföretagets yttrande till kammarrätten maj 2014

Ei:s yttrande till kammarrätten april 2014

Elnätsföretagets yttrande till kammarrätten april 2014

Komplettering mars 2014 av Ei:s yttrande februari 2014

Ei:s yttrande till kammarrätten februari 2014

Ei:s överklagande december 2013

Förvaltningsrättens dom december 2013

Elnätsföretagets yttrande september 2013

Ei:s yttrande september 2013

Elnätsföretagets yttrande juni 2013

Ei:s yttrande juni 2013

Elnätsföretagets yttrande april 2013

Ei:s yttrande avseende överklagad intäktsram oktober 2012

Elnätsföretagets överklagande 2012-2015

Ei:s beslut om intäktsram 2012-2015