Ei fastställande av slutlig intäktsram oktober 2016

Ei:s överklagande november 2014

Kammarrättens beslut november 2014

Ei:s yttrande till kammarrätten februari 2014

Ei:s överklagande december 2013

Förvaltningsrättens dom december 2013

Elnätsföretagets yttrande september 2013

Ei:s yttrande september 2013

Elnätsföretagets yttrande juni 2013

Elnätsföretagets yttrande april 2013

Ei:s yttrande avseende överklagad intäktsram oktober 2012

Elnätsföretagets överklagande 2012-2015

  • REL00007_Overklagande_nov_2011.pdf (pdf 4 MB)
  • REL00007_Overklagande_juni_2012.pdf (pdf 12 MB)
  • REL00007_Bilaga_1_Overklagande_juni_2012.pdf (pdf 696 KB)
  • REL00007_Bilaga_2_Overklagande_juni_2012.pdf (pdf 897 KB)
  • REL00007_Bilaga_3_Overklagande_juni_2012.pdf (pdf 30 KB)
  • REL00007_Bilaga_4_Overklagande_juni_2012.pdf (pdf 30 KB)
  • REL00007_Bilaga_5_Overklagande_juni_2012.pdf (pdf 27 KB) 
  • Ei:s beslut om intäktsram 2012-2015