Ei fastställande av slutlig intäktsram oktober 2016

Ei:s överklagande november 2014

Kammarrättens beslut november 2014

Ei:s yttrande till kammarrätten februari 2014

Ei:s överklagande december 2013

Förvaltningsrättens dom december 2013

Ei:s yttrande juni 2013

Elnätsföretagets yttrande april 2013

Ei:s yttrande avseende överklagad intäktsram november 2012

Elnätsföretagets överklagande 2012-2015

Ei:s beslut om intäktsram 2012-2015