Ei fastställande av slutlig intäktsram september 2016

Förvaltningsrättens dom december 2013

Elnätsföretagets yttranden september 2013

Ei:s yttrande augusti 2013

Elnätsföretagets yttranden juni 2013

Elnätsföretagets yttrande april 2013

Ei:s yttrande avseende överklagad intäktsram oktober 2012

Elnätsföretagets överklagande 2012-2015

Ei:s beslut om intäktsram 2012-2015