Våren 2011 lämnade samtliga elnätsföretag i Sverige in sina ansökningar om intäktsramar inklusive motiveringar. Utifrån dessa uppgifter har Ei bedömt om de kostnader som elnätsföretagen har är rimliga att ta ut av kunderna i nätavgift.

Besluten innebär att merparten av elnätsföretagen inte får sin ansökan om intäktsram godkänd, utan Ei har i de flesta fall justerat beloppen. Elnätsföretagens ansökta belopp uppgår till totalt 183 miljarder kronor för fyraårsperioden 2012-2015. Ei:s beslut begränsar intäktsramarna till 150 miljarder kronor för alla elnätsföretag sammanlagt.

Här finns en lista med med uppgifter om vad samtliga elnätsföretag har ansökt i intäktsram och vilken ram som är beslutad.

Tillhörande dokument i samband med förhandsregleringen