Det är Energimarknadsinspektionen (Ei) som fattar beslut om certifiering. Certifieringen gäller tillsvidare men den kan omprövas av Ei om transmissionsnätföretagen inte lever upp till kraven för certifieringen.

Ska vara ägarmässigt åtskild

Det finns krav på avgränsning av transmissionsverksamhet, det vill säga den överföring av el som sker på transmissionsnätet och den överföring av gas som sker i högtrycksledningar. Sådan verksamhet ska vara ägarmässigt åtskild, vilket betyder att den som driver transmissionsnät för el eller ett transmissionsnät för naturgas ska vara oberoende av leverans- och produktionsintressen.

För att säkerställa att åtskillnadskraven är uppfyllda finns krav på certifiering av transmissionsnätsföretag för el och transmissionsnätsoperatörer på naturgasmarknaden.

Mer information