Energimarknadsinspektionen blev självständig myndighet 2008. Med anledning av vårt 10-årsjubileum ville vi beskriva viktiga saker som hänt och samtidigt också ta tillfället i akt att titta framåt. Det gjorde vi genom en artikelserie, där medarbetare reflekterar över utvecklingen de senaste 10 åren, och genom att visa ett urval händelser som vi illustrerar i vår tidsorm nedan.

Bild på Ei:s tidslinje