Uppdrag att analysera kapacitetsbristen i elnäten

Uppdrag att analyser kapacitetsbristen i elnäten (pdf 1 MB)

Uppdraget ska redovisas:

Delredovisas 2020-04-30 och slutredovisas 2020-10-01

Diarienummer:

2019-102775

Kontaktperson:

Elon Strömbäck

Uppdrag att utreda vissa genomförandefrågor gällande det omarbetade förnybarhetsdirektivet

Uppdrag att utreda vissa genomförandefrågor gällande det omarbetade förnybarhetsdirektivet (pdf 1 MB)

Uppdraget ska redovisas:

2020-02-28

Diarienummer:

2019-102050

Kontaktperson:

Göran Morén

Att bistå regeringskansliet i genomförande av det reviderade EU-direktivet om energieffektivisering

Uppdrag att bistå regeringskansliet i genomförande av det reviderade EU-direktivet om energieffektivisering (pdf 939 KB)

Uppdraget ska redovisas:

2020-03-28

Diarienummer:

2019-101414

Kontaktperson:

Erik Blomqvist

Genomförande av reviderad EU-lagstiftning inom elomårdet

Uppdrag genomförande av reviderad EU-lagstiftning inom elområdet (pdf 1 MB)

Uppdraget ska redovisas:

2020-02-28

Diarienummer:

2019-100492

Kontaktperson:

Claes Nylander

Forum för smarta elnät

Forum för smarta elnät

Uppdraget ska redovisas:

Löpande

Diarienummer:

2015-103899

Kontaktperson:

Karin Alvehag (styrgruppsmedlem)

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (pdf 591 KB) (pdf 141 KB)

Uppdraget har redovisats:

Ska redovisas årligen från år 2014 till år 2021. 
Redovisas till Tillväxtverket

Diarienummer:

2016-103113

Kontaktperson:

Roger Husblad

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016-2018 (pdf 838 KB) (pdf 838 KB)

Uppdraget har redovisats:

Redovisas till Statskontoret
2019-04-01, 2020-04-01 och slutredovisas till Statskontoret 2021-01-15

Diarienummer:

2016-100545, förlängt uppdrag enligt regleringsbrev 2019

Kontaktperson:

Martina von Bothmer

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016-2018 (pdf 1 MB) (pdf 1 MB)

Uppdraget har redovisats:

Redovisas till statskontoret
2019-04-01, 2020-04-01 och slutredovisas till Statskontoret 2021-01-15

Diarienummer:

2016-100514, förlängt uppdrag enligt regleringsbrev 2019

Kontaktperson:

Martina von Bothmer