Uppföljning av pågående implementering av nya EU-regelverk

Du hittar uppdraget i Ei:s regleringsbrev för 2018 (pdf 2 MB)

Uppdraget ska redovisas:

2018-06-29

Diarienummer:

2017-103396

Kontaktperson:

Lena Jaakonantti 

Uppdrag att fastställa riktlinjer för samhällsekonomiska analyser vid byggande av överföringskapacitet för el

Uppdrag att fastställa riktlinjer för samhällsekonomiska analyser vid byggande av överföringskapacitet för el (pdf 180 KB)

Uppdraget ska redovisas:

2018-04-13

Diarienummer:

2017-102463

Kontaktperson:

Marit Widman

Forum för smarta elnät

Forum för smarta elnät

Uppdraget ska redovisas:

Löpande

Diarienummer:

2015-103899

Kontaktperson:

Karin Alvehag (styrgruppsmedlem)

Moderna beredskapsjobb 2017-2020

Du hittar uppdraget i Ei:s regleringsbrev för 2018 (pdf 2 MB)

Uppdraget ska redovisas:

Redovisas till Statskontoret

2018-04-03

Diarienummer:

2017-100059, 2017-103395

Kontaktperson:

Martina von Bothmer

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (pdf 591 KB) (pdf 141 KB)

Uppdraget har redovisats:

Ska redovisas årligen från år 2014 till år 2021. 
Redovisas till Tillväxtverket

Diarienummer:

2016-103113

Kontaktperson:

Roger Husblad

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016-2018 (pdf 838 KB) (pdf 838 KB)

Uppdraget har redovisats:

Redovisas till Statskontoret
2016-10-01, 2017-04-01, 2018-04-01, 2019-01-15 

Diarienummer:

2016-100545

Kontaktperson:

Martina von Bothmer

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016-2018 (pdf 1 MB) (pdf 1 MB)

Uppdraget har redovisats:

Redovisas till statskontoret
2016-10-01, 2017-04-01, 2018-04-01, 2019-01-15 

Diarienummer:

2016-100514

Kontaktperson:

Martina von Bothmer