Uppdrag att fastställa riktlinjer för samhällsekonomiska analyser vid byggande av överföringskapacitet för el

Uppdrag att fastställa riktlinjer för samhällsekonomiska analyser vid byggande av överföringskapacitet för el (pdf 180 KB)

Uppdraget ska redovisas:

2018-04-13

Diarienummer:

2017-102463

Kontaktperson:

Marit Widman

Funktionskrav på elmätare

Funktionskrav på elmätare

Uppdraget ska redovisas:

2017-11-01

Diarienummer:

2016-103210

Kontaktperson:

Linda Weman Tell

Uppdrag att se över reglering av intäkter från elnätsverksamhet

Uppdraget ska redovisas:

2017-10-23

Diarienummer:

2016-103215

Kontaktperson:

Johan Carlsson

Moderna beredskapsjobb 2017-2020

Moderna beredskapsjobb

Uppdraget ska redovisas:

Redovisas till Statskontoret

2017-08-01

Diarienummer:

2017-100059

Kontaktperson:

Martina von Bothmer

Uppdrag om en central informationshanteringsmodell och en elhandlarcentrisk modell

Uppdrag om en central informationshanteringsmodell och en elhandlarcentrisk modell (pdf 246 KB) (pdf 246 KB)

Uppdraget ska redovisas:

2017-02-01 Förlängt till: 2017-06-15

Diarienummer:

2015-103116

Kontaktperson:

Daniel Norstedt

Uppdrag nätkoder (nätföreskrifter och kommissionsriktlinjer)

Uppdrag nätkoder

Uppdraget har redovisats:

Redovisas löpande

Diarienummer:

2014-100166

Kontaktperson:

Elin Broström

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (pdf 591 KB) (pdf 141 KB)

Uppdraget har redovisats:

Ska redovisas årligen från år 2014 till år 2021. 
Redovisas till Tillväxtverket

Diarienummer:

2016-103113

Kontaktperson:

Roger Husblad

Forum för smarta elnät

Forum för smarta elnät

Uppdraget ska redovisas:

Löpande

Diarienummer:

2015-103899

Kontaktperson:

Karin Alvehag (styrgruppsmedlem)

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016-2018 (pdf 838 KB) (pdf 838 KB)

Uppdraget har redovisats:

Redovisas till Statskontoret
2016-10-01, 2017-04-01, 2018-04-01, 2019-01-15 

Diarienummer:

2016-100545

Kontaktperson:

Martina von Bothmer

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016-2018 (pdf 1 MB) (pdf 1 MB)

Uppdraget har redovisats:

Redovisas till statskontoret
2016-10-01, 2017-04-01, 2018-04-01, 2019-01-15 

Diarienummer:

2016-100514

Kontaktperson:

Martina von Bothmer