Uppdrag till Ei att ta fram förslag till ett utvecklat system för ursprungsmärkning av el

Uppdrag till Ei att ta fram förslag till ett utvecklat system för ursprungsmärkning av el (pdf 1 MB)

Uppdraget har redovisats:

2011-10-01

Diarienummer:

2010-102581

Kontaktperson:

Therese Lager

Uppdrag att utreda frågor angående övervakning och transparens på elmarknaden

Uppdrag att utreda frågor angående övervakning och transparens på elmarknaden (pdf 618 KB)

Uppdraget har redovisats:

2010-11-30

Diarienummer:

2010-102012

Kontaktperson:

Marie Pålsson

Uppdrag till Ei att utreda undantag från kravet på nätkoncession för ledningar som överför el till laddningstationer för elfordon med mera

Uppdrag till Ei att utreda undantag från kravet på nätkoncession för ledningar som överför el till laddningstationer för elfordon med mera (pdf 1010 KB)

Uppdraget har redovisats:

2010-04-03

Diarienummer:

2010-102011

Kontaktperson:

Johan Carlsson

Uppdrag till Ei att utreda frågor angående smarta mätare och intelligenta nät

Uppdrag till Ei att utreda frågor angående smarta mätare och intelligenta nät (pdf 1 MB)

Uppdraget har redovisats:

2010-12-01

Diarienummer:

2010-1000902

Kontaktperson:

Math Bollen

Uppdrag att delta i det svenska och norska samarbetet kring laddinfrastruktur för elbilar

Uppdrag att delta i det svenska och norska samarbetet kring laddinfrastruktur för elbilar (pdf 1 MB)

Uppdraget har redovisats:

2010-12-30

Diarienummer:

2010-100397

Kontaktperson:

Erik Blomqvist

Uppdrag värmemarknaden

Uppdrag värmemarknaden 

Uppdraget har redovisats:

2010-07-12

Diarienummer:

2010-100135

Kontaktperson:

Katarina Abrahamsson

Uppdrag biogas i naturgasnäten

Uppdrag biogas i naturgasnäten

Uppdraget har redovisats:

2010-10-18

Diarienummer:

2010-100421

Kontaktperson:

Sigrid Granström

Uppdrag harmonisering av naturgaslagen

Uppdrag harmonisering av naturgaslagen

Uppdraget har redovisats:

2010-11-04

Diarienummer:

2010-100833

Kontaktperson:

Johan Roupe

Uppdrag timmätning av uttagskunder

Uppdrag timmätning av uttagskunder

Uppdraget har redovisats:

2010-11-25

Diarienummer:

2010-100302

Kontaktperson:

Jens Lundgren

Uppdrag gränsöverskridande elhandel

Uppdrag gränsöverskridande elhandel

Uppdraget har redovisats:

2010-05-31

Diarienummer:

2010-100285

Kontaktperson:

Margareta Bergström

Uppdrag nettodebitering

Uppdrag nettodebitering

Uppdraget har redovisats:

2010-11-25

Diarienummer:

2010-101466

Kontaktperson:

Tommy Johansson

Uppdrag det nordiska arbetet - genomförandeplan för en gemensam slutkundsmarknad samt handlingsplan för en gränslös nordisk marknad

Uppdrag det nordiska arbetet - genomförandeplan för en gemensam slutkundsmarknad samt handlingplan för en gränslös nordisk marknad

Uppdraget har redovisats:

2010-09-17

Diarienummer:

2010-100347

Kontaktperson:

Daniel Norstedt