Uppdrag att lämna förslag till regler om fakturering efter faktisk förbrukning och mätperiodens längd av seende fjärrvärme

Uppdrag att lämna förslag till regler om fakturering efter faktisk förbrukning och mätperiodens längd av seende fjärrvärme

Uppdraget har redovisats:

2010-03-31

Diarienummer:

2009-101842

Kontaktperson:

Marielle Lahti

Uppdrag att ta fram underlag till regeringens handlingsplan för regelförenklingsarbete

Uppdrag att ta fram underlag till regeringens handlingsplan för regelförenklingsarbete

Uppdraget har redovisats:

2009-12-21

Diarienummer:

2009-101827

Kontaktperson:

Roger Husblad

Uppdrag att analysera och redovisa förslag beträffande elberedskapslagen (1997:288) 

Uppdrag att analysera och redovisa förslag beträffande elberedskapslagen (1997:288) 

Uppdraget har redovisats:

2010-12-27

Diarienummer:

2009-101639

Kontaktperson:

Margareta Bergström

Uppdrag till Ei med anledning av införande av förhandsprövning av nättariffer

Uppdrag till Ei med anledning av införande av förhandsprövning av nättariffer 

Uppdraget har redovisats:

2009-10-02

Diarienummer:

2009-101222

Kontaktperson:

Linda Werther

Uppdrag att ta fram ett samlat kunskapsunderlag om marknaden för elbilar och laddhybrider

Uppdrag att ta fram ett samlat kunskapsunderlag om marknaden för elbilar och laddhybrider

Uppdraget har redovisats:

2009-06-01

Diarienummer:

2009-100490

Kontaktperson:

Rebecka Thuresson

Uppdrag mätning av mindre anläggningar

Uppdrag mätning av mindre anläggningar

Uppdraget har redovisats:

2009-04-23

Diarienummer:

2009-100509

Kontaktperson:

Göran Morén

Uppdrag nättillträde

Uppdrag nättillträde

Uppdraget har redovisats:

2009-10-09

Diarienummer:

2009-101720

Kontaktperson:

Christina Hjulström

Uppdrag det nordiska arbetet

Uppdrag det nordiska arbetet

Uppdraget har redovisats:

2010-03-23

Diarienummer:

2009-101338

Kontaktperson:

Brita Pohman

Uppdrag värmemarknaden

Uppdrag värmemarknad

Uppdraget har redovisats:

2009-06-30

Diarienummer:

2009-100376

Kontaktperson:

Marie Pålsson

Uppdrag biogas

Uppdrag biogas

Uppdraget har redovisats:

2009-12-01

Diarienummer:

Saknas

Kontaktperson:

Saknas

Uppdrag särredovisning av fjärrvärmeverksamhet

Uppdrag särredovisning av fjärrvärmeverksamhet 

Uppdraget har redovisats:

2009-12-01

Diarienummer:

Saknas

Kontaktperson:

Saknas