Regelförenkling

Uppdrag om regelförenkling

Uppdraget har redovisats:

Under 2008

Diarienummer:

Saknas

Kontaktperson:

Saknas

Effektfrågan 

Effektfrågan

Uppdraget har redovisats:

2008-12-31

Diarienummer:

Saknas

Kontaktperson:

Saknas

Månadsvis avläsning av elmätare

Månadsvis avläsning av elmätare

Uppdraget har redovisats:

2008-10-31

Diarienummer:

Saknas

Kontaktperson:

Saknas

Tillsynsplan

Tillsynsplan

Uppdraget har redovisats:

Saknas

Diarienummer:

Saknas

Kontaktperson:

Saknas

Uppdrag att bereda en ansökan om medgivande att påbörja ledningsförättning enligt §17 ledningsrättslagen (1972:1144)

Uppdrag att bereda en ansökan om medgivande att påbörja ledningsförättning

Uppdraget har redovisats:

2011-07-06

Diarienummer:

2008-104668

Kontaktperson:

Hans Olander

Uppdrag att ta fram underlag till regeringens handlingsplan för regelförenkling

Uppdrag att ta fram underlag till regeringens handlingsplan för regelförenkling (pdf 491 KB)

Uppdraget har redovisats:

2008-12-22

Diarienummer:

2008-106026

Kontaktperson:

Roger Husblad

Uppdrag i fråga om checklista för energikonsumenter

Uppdrag i fråga om checklista för energikonsumenter 

Uppdraget har redovisats:

2009-03-01

Diarienummer:

2008-105620

Kontaktperson:

Sara Sundberg

Åtskillnad inom elmarknadsverksamhet

Åtskillnad inom elmarknadsverksamhet

Uppdraget har redovisats:

2008-10-01

Diarienummer:

Saknas men läs gärna rapporten här

Kontaktperson:

Marie Larsson

Uppdrag särredovisning av fjärrvärmeverksamhet

Uppdrag särredovisning av fjärrvärmeverksamhet

Uppdraget har redovisats:

2009-12-01

Diarienummer:

Saknas Läs rapporten här

Kontaktperson:

Henrik Gåverrud och Jens Lundgren