Uppdrag att se över reglering av intäkter från elnätsverksamhet

Uppdrag att se över reglering av intäkter från elnätsverksamhet

Uppdraget ska redovisas:

2017-10-23

Diarienummer:

2016-103215

Kontaktperson:

Johan Carlsson

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016-2018 (pdf 838 KB)

Uppdraget har redovisats:

Redovisas till Statskontoret
2016-10-01, 2017-04-01, 2018-04-01, 2019-01-15 

Diarienummer:

2016-100545

Kontaktperson:

Martina von Bothmer

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016-2018 (pdf 1 MB)

Uppdraget har redovisats:

Redovisas till statskontoret
2016-10-01, 2017-04-01, 2018-04-01, 2019-01-15 

Diarienummer:

2016-100514

Kontaktperson:

Martina von Bothmer

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (pdf 591 KB)

Uppdraget har redovisats:

Ska redovisas årligen från år 2014 till år 2021. 
Redovisas till Tillväxtverket

Diarienummer:

2015-103837

Kontaktperson:

Roger Husblad

Uppdrag nätkoder (nätföreskrifter och kommissionsriktlinjer)

Uppdrag nätkoder

Uppdraget har redovisats:

Redovisas löpande

Diarienummer:

2013-100214, 2013- 100215, 2013-102423, 2013-100225, 2013-101479, 2013-101480, 2014-100042, 2014-100166, 2015-100308, 2015-100788.

Kontaktperson:

Elin Broström, Johan Roupe, Johan Leyman, Petra Lindmark, Kristina Östman

Underlag inför beslut CACM artikel 9.2 om röstfördelning mellan NEMO:s i Sverige

Underlag inför beslut CACM artikel 9.2 om röstfördelning mellan NEMO:s i Sverige, dnr M2016/00161/Ee (pdf 42 KB)

Uppdraget har reodovisats:

2016-02-26

Diarienummer:

2016-100105

Kontaktperson:

Johan Roupe

Översyn av antagna nätkoder för el

Översyn av antagna nätkoder för el

Uppdraget ska redovisas:

2016-12-31

Diarienummer:

2015-103898

Kontaktperson:

Elin Broström

Uppdrag om samhällsomfattande och allmännyttiga tjänster

Uppdrag om samhällsomfattande och allmännyttiga tjänster (pdf 107 KB)

Uppdraget ska redovisas:

2016-10-18

Diarienummer:

2016-101879

Kontaktperson:

Göran Morén

Uppdrag att utreda förutsättningarna för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet

Uppdrag att utreda förutsättningarna för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet (pdf 673 KB)

Uppdraget ska redovisas:

2017-01-03

Diarienummer:

2015-103253, 2015-102900

Kontaktperson:

Karin Alvehag

Uppdrag om en central informationshanteringsmodell och en elhandlarcentrisk modell

Uppdrag om en central informationshanteringsmodell och en elhandlarcentrisk modell (pdf 246 KB)

Uppdraget ska redovisas:

2017-02-01 Förlängt till: 2017-06-15

Diarienummer:

2015-103116

Kontaktperson:

Daniel Norstedt

Uppdrag att analysera effekterna av en ökad andel variabel elproduktion i kraftsystemet

Uppdrag att analysera effekterna av en ökad andel variabel elproduktion i kraftsystemet

Uppdraget ska redovisas:

2016-12-01

Diarienummer:

2015-103897

Kontaktperson:

Jens Lundgren

Forum för smarta elnät

Forum för smarta elnät

Uppdraget ska redovisas:

Löpande

Diarienummer:

2015-103899

Kontaktperson:

Karin Alvehag (styrgruppsmedlem)

Utvärdera branschinitiativet Prisdialogen

Utvärdera branschinitiativet Prisdialogen (pdf 357 KB)

Uppdraget ska redovisas:

Delrapport 2015-03-31 och slutrapport 2016-03-31

Diarienummer:

2014-101608

Kontaktperson:

Katarina Abrahamsson

Uppdrag med anledning av ändring av naturgaslagen

Uppdrag med anledning av ändring av naturgaslagen

Uppdraget har redovisats:

Slutredovisades 2016-03-31

Diarienummer:

2013-102054
Se även diarienummer: 
2013-102109, 2013-102053, 2013-102198, 2014-101553, 2014-102422, 2014-101502

Kontaktperson:

Kaj Forsberg, Johan Carlsson, Linda Werther, Göran Heldesten, Sigrid Granström