Uppdrag att utreda förutsättningarna för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elnätet

Uppdrag att utreda förutsättningarna för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elnätet (pdf 673 KB)

Uppdraget har redovisats:

Ska redovisa 2017-01-03

Diarienummer:

2015-103253, 2015-102900

Kontaktperson:

Karin Alvehag

Uppdrag att utreda författningsändringar för införande av en central informationshanteringsmodell och en elhandlarcentrisk modell på elmarknaden

Uppdrag att utreda författningsändringar för införande av en central informationshanteringsmodell och en elhandlarcentrisk modell på elmarknaden (pdf 246 KB)

Uppdraget har redovisats:

Ska redovisa 2017-02-01

Diarienummer:

2015-103116

Kontaktperson:

Daniel Nordstedt

Funktionskrav på elmätare

Funktionskrav på elmätare

Uppdraget har redovisats:

2014-05-20

Diarienummer:

2014-102198

Kontaktperson:

Daniel Nordstedt

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi

Uppdraget har redovisats:

2015-03-31

Diarienummer:

2014-101669

Kontaktperson:

Linda Weman Tell

Uppdrag med anledning av ändring av naturgaslagen

Uppdrag med anledning av ändring av naturgaslagen

Uppdraget har redovisats:

Vid olika tillfällen se respektive diarienummer.

Diarienummer:

2013-102054
Se även diarienummer:
2013-102109, 2013-102053, 2013-102198, 2014-101553, 2014-102422

Kontaktperson:

Kaj Forsberg, Johan Carlsson, Linda Werther, Göran Heldesten

Uppdrag angående förhandsregleringen med intäktsram enligt naturgaslagen (2005:403)

Uppdrag angående förhandsregleringen med intäktsram enligt naturgaslagen (2005:403) (pdf 545 KB)

Uppdraget har redovisats:

2016-03-30

Diarienummer:

2014-101502

Kontaktperson:

Sigrid Granström 

Utvärdera branschinitiativet Prisdialogen

Utvärdera branschinitiativet Prisdialogen (pdf 357 KB)

Uppdraget ska redovisas:

Delrapport 2015-03-31 och slutrapport 2016-03-31

Diarienummer:

2014-101608

Kontaktperson:

Katarina Abrahamsson

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (pdf 591 KB)

Uppdraget har redovisats:

Ska redovisas årligen från år 2014 till år 2021. Uppdraget redovisar Ei till Tillväxtverket.

Diarienummer:

2015-100001

Kontaktperson:

Roger Husblad

Uppdrag nätkoder (nätföreskrifter och kommissionsriktlinjer)

Uppdrag nätkoder (nätföreskrifter och kommissionsriktlinjer)

Uppdraget har redovisats:

Redovisas löpande

Diarienummer:

2013-100214, 2013- 100215, 2013-102423, 2013-100225, 2013-101479, 2013-101480, 2014-100042, 2014-100166, 2015-100308, 2015-100788.

Kontaktperson:

Elin Broström, Johan Roupe, Johan Leyman, Petra Lindmark, Kristina Östman