Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbete på centrala myndigheter

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbete på centrala myndigheter (pdf 352 KB)

Uppdraget har redovisats:

Ska redovisas årligen från år 2014 till år 2021. Uppdraget redovisar Ei till Tillväxtverket.

Diarienummer:

2013-103043

Kontaktperson:

Roger Husblad

Uppdrag med anledning av ändring av naturgaslagen

Uppdrag med anledning av ändring av naturgaslagen (pdf 289 KB)

Uppdraget har redovisats:

Vid olika tillfällen se respektive diarienummer.

Diarienummer:

2013-102054
Se även diarienummer:
2013-102109, 2013-102053, 2013-102198, 2014-101553, 2014-102422

Kontaktperson:

Kaj Forsberg, Johan Carlsson, Linda Werther, Göran Heldesten

Uppdrag enligt uppföljning av timmätningsreformen

Uppdrag enligt uppföljning av timmätningsreformen

Uppdraget har redovisats:

Slutrapport 2013-03-01

Diarienummer:

2013-101454

Kontaktperson:

Johan Nilsson

Uppdrag anvisningsavtal samt förenkling av elfaktura

Uppdrag anvisningsavtal samt förenkling av elfaktura

Uppdraget har redovisats:

2014-05-30 samt 2015-10-30

Diarienummer:

2014-100434 (Enkel faktura) och 2014-101544 (anvisningsavtal)

Kontaktperson:

Marielle Lahti och Johan Nilsson

Uppdrag Informationshanteringsmodell

Uppdrag Informationshanteringsmodell

Uppdraget har redovisats:

2014-06-19

Diarienummer:

2014-100426

Kontaktperson:

Daniel Norstedt

Uppdrag om genomförande av nordisk slutkundsmarknad - Ändring av regelverk med anledning av nordisk balansräkning (Nordic Balance Settlement, NBS)

Uppdrag om genomförande av nordisk slutkundsmarknad - Ändring av regelverk med anledning av nordisk balansräkning (Nordic Balance Settlement, NBS)

Uppdraget har redovisats:

2014-02-14

Diarienummer:

2013-100097

Kontaktperson:

Daniel Norstedt

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi (pdf 276 KB)

Uppdraget har redovisats:

2015-03-31

Diarienummer:

2014-101669

Kontaktperson:

Linda Weman Tell

Uppdrag att utreda och föreslå förändring i förordning (2010:304) om fastställande av intäktsram enligt ellagen (1997:85)

Uppdrag att utreda och föreslå förändring i förordning (2010:304) om fastställande av intäktsram enligt ellagen (1997:85) (pdf 883 KB)

Uppdraget har redovisats:

2014-04-01

Diarienummer:

2014-100162

Kontaktperson:

Samira Pandur

Uppdrag angående förhandsregleringen med intäktsram enligt naturgaslagen (2005:403)

Uppdrag angående förhandsregleringen med intäktsram enligt naturgaslagen (2005:403)

Uppdraget har redovisats:

2016-03-30

Diarienummer:

2014-101502 (pdf 545 KB)

Kontaktperson:

Sigrid Granström

Uppdrag om översyn förordning (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Uppdrag om översyn förordning (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet (pdf 734 KB)

Uppdraget har redovisats:

2014-12-01

Diarienummer:

2014-101504

Kontaktperson:

Roger Husblad

Utvärdera branschinitiativet Prisdialogen

Utvärdera branschinitiativet Prisdialogen (pdf 357 KB)

Uppdraget ska redovisas:

Delrapport 2015-03-31 och slutrapport 2016-03-31

Diarienummer:

2014-101608

Kontaktperson:

Katarina Abrahamsson

Uppdrag att göra en kostnadnyttoanalys avseende förändrad flyttprocess

Uppdrag att göra en kostnadnyttoanalys avseende förändrad flyttprocess (pdf 344 KB)

Uppdraget har redovisats:

2015-03-15

Diarienummer:

2014-102402

Kontaktperson:

Daniel Norstedt

Elområden

Elområden

Uppdraget har redovisats:

2014-03-26

Diarienummer:

2014-100154

Kontaktperson:

Kaj Forsberg

Funktionskrav på elmätare [länka till fil]

Uppdraget har redovisats:

2014-05-20

Diarienummer:

2014-102198

Kontaktperson:

Daniel Nordstedt

Uppdrag nätkoder (nätföreskrifter och kommissionsriktlinjer)

Uppdrag nätkoder (nätföreskrifter och kommissionsriktlinjer)

Uppdraget har redovisats:

Redovisas löpande

Diarienummer:

2013-100214, 2013- 100215, 2013-102423, 2013-100225, 2013-101479, 2013-101480, 2014-100042, 2014-100166.

Kontaktperson:

Elin Broström, Johan Roupe, Johan Leyman