Uppdrag om analys av prissäkringsinstrument

Uppdrag om analys av prissäkringsinstrument 

Uppdraget har redovisats:

2013-09-30

Diarienummer:

2013-101609

Kontaktperson:

Kaj Forsberg

Uppdrag om kartläggning av marknaden för fjärrkyla

Uppdrag om kartläggning av marknaden för fjärrkyla

Uppdraget har redovisats:

2013-11-30

Diarienummer:

2013-100148

Kontaktperson:

Katarina Abrahamsson

Uppdrag enligt uppföljning av anvisningsavtalen

Uppdrag enligt uppföljning av anvisningsavtalen

Uppdraget har redovisats:

2014-05-30

Diarienummer:

2013-101530, 2014-100434

Kontaktperson:

Marielle Lahti

Uppdrag enligt uppföljning av timmätningsreformen

Uppdrag enligt uppföljning av timmätningsreformen

Uppdraget har redovisats:

Delrapport 2013-04-30

Diarienummer:

2013-101454

Kontaktperson:

Johan Nilsson

Uppdrag infrastrukturförordningen

Uppdrag infrastrukturförordningen

Uppdraget har redovisats:

2013-12-01

Diarienummer:

2013-100045

Kontaktperson:

Jonas Grape

Uppdrag nätkoder (nätföreskrifter och kommissionsriktlinjer)

Uppdrag nätkoder (nätföreskrifter och kommissionsriktlinjer)

Uppdraget har redovisats:

Redovisas löpande

Diarienummer:

2013-100214, 2013- 100215, 2013-102423, 2013-100225, 2013-101479, 2013-101480, 2014-100042, 2014-100166.

Kontaktperson:

Elin Broström, Johan Roupe, Johan Leyman

Uppdrag elområden

Uppdrag elområden

Uppdraget har redovisats:

2013-04-01

Diarienummer:

2013-101662

Kontaktperson:

Sigrid Granström

Uppdrag avseende koncession exklusivitet

Uppdrag avseende koncession exklusivitet

Uppdraget har redovisats:

2013-10-01

Diarienummer:

2013-101682

Kontaktperson:

Göran Heldesten

Uppdrag med anledning av ändring av naturgaslagen

Uppdrag med anledning av ändring av naturgaslagen (pdf 289 KB)

Uppdraget har redovisats:

Vid olika tillfällen se respektive diarienummer.

Diarienummer:

2013-102054
Se även diarienummer:
2013-102109, 2013-102053, 2013-102198, 2014-101553, 2014-102422

Kontaktperson:

Kaj Forsberg, Johan Carlsson, Linda Werther, Göran Heldesten

Uppdrag att utreda effektivisering av vissa miljökonsekvensbedömningar

Uppdrag att utreda effektivisering av vissa miljökonsekvensbedömningar (pdf 198 KB)

Uppdraget har redovisats:

2014-04-30

Diarienummer:

2013-102336

Kontaktperson:

Göran Heldesten